Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

BURSZA Tehetségsegitő Tanács TT 811 000 121

BURSZATST
megnovok [at] megnovok.hu

A Tehetségtanács tagjai (szervezetek és magánszemélyek)

Közlekedésre nevelést segitő programok kidolgozása és megvalósítása:
Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság / Közlekedésre nevelést segítő és országos közlekedési versenyt szervező munkabizottság

Tehetséggondozó és tanulmányi versenyek szervezése:
Mig megnövök Kiemelten Közhasznú Alapitvány / Munkabizottságok munkájának összehangolása.
A BURSZA TST müködéséhez szükséges feltételek biztosítása.

Anyagi feltételek megteremtése:
Kis Vakond Kft / Tehetséggondozó programok anyagi forrásait felkutató, a munkaerőpiac szereplőivel való kapcsolat kialakítását és bővítését koordináló munkabizottság szervezése és írányítása.

Tehetséggondozó szakmai munka segitése HH gyerekek esetében:
Kis Vakond Tanoda / Nyári Tehetséggondozó Programok szervezése és megvalósítása.

Gazdagitó programok kidolgozása és megvalósítása:
Dr Schamercz István / Gazdagító tehetséggondozó programok kidolgozását és megvalósítását koordináló munkabizottság vezetése

Szakterületének megfelelő tanulmányi versenyek szervezésében való közremüködés :
Dr PhD Koi Balázs / Tanulmányi és tehetséggondozó versenyszervező munkabizottság vezetése

A Felügyelő Bizottság elnöki teendőinek ellátása:
Dr Koi Balázsné / A felügyelő bizottság feladata: a BURSZA TST törvényes, ügyrendben rögzített működésének biztosítása.
Évente legalább egy alkalommal ülésezik.
Az elnökség által hozott határozatok végrehajtásának és a TST gazdálkodásának az ellenőrzése.

Tiszteletbeli elnök:
Dr habil Kókai Sándor

Kapcsoltattartás:
Sarka Ferenc / Kapcsolattartás a Magyar Tehetséggondozó Társaság és a TST között.
Kapcsolattartás a Miskolci Egytem Tanárképző Intézetével.

Részvétel a felügyelőbizottság munkájában:
Napkorona Udvarház Kft / Közremüködés ÖKO táborok szervezésében
Képviselőjének - Támba Miklós - részvétele a felügyelő bizottság munkájában

TST elnöke:
Filep Sándor

Kapcsolattartás a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Tagiskolával:
Hornyák Mihály / A Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Petőfi Sándor Tagintézményével közös tehetséggondozó programok szervezése és megvalósítása.

Munkabizottság vezetése:
Vasváry Gabriella / Tehetségpontok munkáját összefogó és az alapítvánnyal együttműködő Tehetségpontok munkáját és tevékenységét koordináló munkabizottság vezetése.

Titkári feladatok ellátása:
Tamáskovics László Attiláné

A Tehetségtanács célkitűzése

Stratégiai célja: hogy a maga eszközeivel elősegítse a térség és az alapítvánnyal kapcsolatban lévő intézmények tehetséges fiataljai képességeinek kibontakoztatását és társadalmi hasznosulását.
- A fiatalok részére az esélyegyenlőség biztosítása, segítése hátrányaik csökkentésében.
- A tehetséges fiatalok közösségeinek támogatása.
- A tehetségsegítők számának növelése.
- Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek és nyári táborok szervezése tehetségígéretes fiatalok részére.

Operatív célok:
- A tehetséges fiatalok megtalálása (azonosítása)
- Tehetségsegítés, fejlesztés.
- Egyéni és csoportos tehetséggondozó fejlesztési programok kidolgozásának segítése, szervezése.
- Hatékony tehetségsegítő programok generálása.
- Tehetség tanácsadás.
- Országos felmenőrendszerű Tehetséggondozó tanulmányi versenyek szervezése.
- Hozzájárulás a tehetségsegítés országos hálózatának fejlesztéséhez, a tehetségbarát társadalmi környezet kialakításához.