Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Nemzeti Tehetségsegítő Tanács TT 700 000 700

Vezető: 
Kapcsolattartó: 

A Tehetségtanács tagjai (szervezetek és magánszemélyek)

Alelnök:
Bajzák Erzsébet M. Eszter
Dr. Balogh László
Havass Miklós
Dr. Pakucs János
Sulyok Katalin
Prof. Dr. Szendrő Péter

Titkár:
Szilágyi Zsuzsanna

Tagok:
Amőba Alapítvány
Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete
Aranyelme Tehetséggondozó Egyesület
Bethlen Gábor Alapítvány / (Nagyenyed, Erdély)
Bolyai Műhely Alapítvány
Bolyai Farkas Alapítvány
Csányi Alapítvány a Gyermekekért
Erdélyi Tehetségsegítő Tanács
Felvidéki Tehetségsegítő Tanács
Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképző Intézet
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
Kocka-kör Egyesület
Kutató Diákok Országos Szövetsége
Kutató Diákokért Alapítvány
Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája
Kutató Tanárok Országos Szövetsége
Logos Alapítvány
Magyarországi Evangélikus Egyház
Magyarországi Református Egyház Tehetséggondozó Alapítványa
Magyar Innovációs Alapítvány
Magyar Innovációs Szövetség

A Tehetségtanács célkitűzése

A Tanács civil kezdeményezésre létrejött olyan független szervezet, amely munkájában koordi-náló, irányt mutató, esetenként szervező feladatokat lát el. E testületet a magyarországi és hatá-ron túli, tehetségsegítéssel foglalkozó civil szervezetek az alábbi célok érdekében hozták létre 2006-ban:

- a Tanács állandó lehetőséget ad arra, hogy a magyarországi és határon túli magyar tehet-ségsegítéssel foglalkozó civil szervezetek (a továbbiakban: Szervezetek) egyeztessék ál-láspontjukat, hazai és külföldi példák tanulmányozásával, szakmai fórumok megszerve-zésével, támogatási lehetőségek megszerzésével, új támogatási formák átgondolásával, valamint pályázatok kiírásával segítsék és alakítsák a magyar tehetséggondozás rendsze-rének további fejlődését
- a Tanács a kormány 1043/2006. (IV.19.) Korm. sz. határozata alapján állandó és szerve-zett formát kínál a fenti Szervezetek és a kormányzat párbeszédére, a Szervezetek igénye-inek megfogalmazására, a kormányzat tehetségsegítéssel kapcsolatos terveinek vélemé-nyezésére, és ilyen irányú munkájának társadalmi ellenőrzésére
- a Tanács állást foglal, és véleményt nyilvánít a tehetségek segítésével kapcsolatos kérdé-sekben, e véleményét a médiában megjeleníti
- a Tanács lehetőséget teremt arra, hogy a Szervezetek a róluk szóló információkat közös web-oldalon (www.tehetsegpont.hu), kiadványokban, regionális információs pontokon (Tehetségpontok), regionális fórumokon és a médiában közre adják
- a Tanács a fenti tevékenységében különös hangsúllyal támogatja, segíti a tehetségek fel-ismerésének, kiválasztásának, segítésének, ők és mestereik elismerésének különböző formáit, az ezeket oktató programokat, valamint a tehetséges fiatalok kapcsolatépítését, önszerveződését, és társadalmi felelősségvállalását.