Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

Genius Loci Díj 2018 - helyi kategória

Az 1992-ben a társaság eredetileg városi, illetve városkörnyéki szolgáltatásokra alakult, amelyek közül kiemelkedik a távhőszolgáltatás, a szennyvízelvezetéssel kapcsolatos szolgáltatások, a bérlakás-üzemeltetés és az önkormányzati sportlétesítmények üzemeltetése. Idén január óta tiszta profilú távhőszolgáltató cégként működik.

A társadalmi felelősségvállalási tevékenységük során törekszenek rá, hogy a városban működő oktatási intézményeket, egyesületeket és civil kezdeményezéseket segítsék és támogassák, ebből a körből kiemelkedik a Hunyadi Mátyás Általános Iskola.

Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. és a Hunyadi Mátyás Általános Iskola közötti szoros együttműködés több mint tízéves múltra tekint vissza.  A társaság munkavállalói, azok gyermekei és unokái is, többségükben ennek az iskolának a tanulója voltak, vagy jelenleg is azok, ezért a személyes kapcsolat is igen erős ebben az együttműködésben.

A Zrt. komoly anyagi segítséget nyújt a tehetségnapok, tehetséghetek és tehetségtáborok megvalósításához. Ezen belül lehetőséget biztosít a programokhoz szükséges szórólapok, oklevelek nyomtatására is. Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. támogatja a környezeti és energia oktató-nevelő programok lebonyolítását, így a negyedik évfolyamon megvalósulhatott az úgynevezett Energia-Őr klub nevű kezdeményezés. A program keretében a tanulók megismerkedtek a közüzemi szolgáltatók tevekénységével, a víz körforgásával a természetben, a szennyvíztisztítással és a hulladékkezeléssel, az energiatakarékosság fontosságával. Minden évben a programban résztvevő 22-25 fő részére a témákhoz kapcsolódó egész napos kirándulással zárják a tanévet.

Ezen a programon kívül támogatták az Iskola egyéb rendezvényeit, például a tehetséggondozó nyári tábort, az ökojáték programot, a fenntarthatóság-környezettudatos témahetet, az 55. születésnapi rendezvények megtartását, illetve az iskolai alapítvány rendezvényeit is.

Lehetőség szerint a társaság által üzemeltetett létesítményekben, így például az 1500 fős sportcsarnokban kedvezményes vagy térítésmentes használatot biztosítottak a Hunyadi Mátyás Általános Iskola városi szintű rendezvényeinek lebonyolításához.

A Szolgáltató Zrt. munkatársai továbbra is elkötelezettek az intézményben folytatott eredményes oktató-nevelő munka támogatása iránt.