Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Genius Loci Díj

Jelölések benyújtása: 2018. február 21. 00:00, éjfél
Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért 2018.

A Genius Loci Díj

A „Genius Loci Díj – Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért” díj célja, hogy értékelje és elismerje a Magyarországon és a Kárpát-medence magyarlakta területein működő üzleti vállalkozásoknak és vállalkozóknak a tehetségek támogatása érdekében tett erőfeszítéseit.

Az elismerést 2015 óta évente adományozza a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz). A díjat az elmúlt három évben három kategóriában adták át, a díjazottakkal az alábbi linkekre kattintva ismerkedhet meg:

Díjazottak 2015-16-17

A kreatív, tehetséges munkatársak toborzása, magas színvonalú képzése és megtartása fontos része a vállalatok versenyképességének. Az üzleti élet képviselői tisztában vannak azzal, hogy a számukra oly fontos tehetséges pályakezdő sokévnyi képzés, fejlesztés és céltudatos tehetséggondozás után lép színre. Számos olyan vállalat és kisvállalkozás van, amely elismeri és a magyarországi tehetségsegítő szervezetekkel, oktatási intézményekkel együttműködésben támogatja a tehetséggondozás folyamatát.

Ezért a díj alapítója, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz) szükségesnek látja a Genius Loci Díj évenkénti odaítélésével fölhívni a figyelmet azokra az innovatív kezdeményezésekre és követendő jó gyakorlatokra, amelyekkel a Magyarországon és a Kárpát-medence magyarlakta területein működő üzleti vállalkozások és vállalkozók hozzájárulnak a környezetükben (pl. székhelyükön, telephelyeiken) a tehetségpontok, tehetségsegítő tanácsok és más intézmények, szervezetek munkájához, a fiatalok tehetségének kibontakoztatásához, a tehetségek számára vonzó társadalmi környezet kialakításához.

Honnan ered a Genius Loci elnevezés?

Genius loci, azaz „a hely szelleme” a római mitológiában a település védelmezője volt. A mai nyelvhasználatban „a hely szelleme” kifejezés azt a sajátos légkört, szellemiséget jelenti, amelyet egy-egy nevezetes hely sugároz magából. A névválasztással azt hangsúlyozzuk, hogy a kiemelkedő képességű fiatalokat segítő, fejlesztő intézményekkel, szervezetekkel partneri viszonyt kialakító vállalatok, vállalkozók pozitív hatással vannak annak a településnek a szellemiségére, tehetségeket támogató légkörére, ahol a vállalatuk, vállalkozásuk működik.

Hogyan lehet Genius Loci Díjra jelölni?

A Genius Loci Díjra a vállalattal, vállalkozóval kapcsolatban álló tehetségpont, tehetségsegítő tanács, valamint a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (NTT) tagjai és tagszervezetei tehetnek jelölést. A jelölésre az online jelölőlap kitöltésével van lehetőség az alább részletezett kategóriákban. Azokat a vállalatokat és vállalkozókat, akik 2015-16-ban vagy 2017-ben elnyerték a Genius Loci Díjat, 2018-ban nem lehet újra jelölni. Nevezési díj nincs.

A pályázat népszerűsítése

A Genius Loci Díj felhívását a Matehetsz saját tehetséghálózatán keresztül teszi közzé, illetve megjelenteti a tehetseg.hu honlapon és a Matehetsz egyéb kommunikációs felületein is.

Kik bírálnak?

A beérkezett jelöléseket a Matehetsz által felkért, több szektor képviselőiből álló zsűri bírálja el. A zsűri munkájában való részvételre felkérést kaphatnak a Matehetsz elnökségének tagjai, a Magyar Tehetség Nagykövetei, és a tehetségek ügye mellett elkötelezett üzletemberek, korábbi Genius Loci díjas vállalatok képviselői.

Mit jelent az elismerés és mennyi a várható díjazottak száma?

A díjat (Czakó Zsolt grafikusművész alkotását) a meghirdetett három kategóriában (ld. alább) összesen legfeljebb 12 tehetségtámogató vállalat, vállalkozás nyerheti el. A díjjal járó védjegyet (Genius Loci Díj - Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért 2018.) a díjazottak feltüntethetik kommunikációs célú kiadványaikban és honlapjukon. A díjakat ünnepélyes díjátadó ünnepség keretében vehetik át a díjazottak.

Miért érdemes jelölni?

A „Genius Loci Díj – Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért” elismerés ráirányítja a közvélemény figyelmét a tehetséges fiatalok kibontakozását szolgáló példaértékű szektorközi együttműködésekre, ezzel hozzájárul a jó példák megismertetéséhez és elterjesztéséhez. A díj elnyerése növeli a vállalat vagy vállalkozó reputációját, hozzájárul a vállalat általános és munkáltatói image-ének pozitív formálásához. A díj nyertesei, a jelölő szervezetek és vendégeik számára a díjátadó ünnepségen való részvétel kapcsolatépítési lehetőséget nyújt, az elismerés pedig témát szolgáltat a vállalati PR-aktivitás számára. A Genius Loci Díj emblémája feltüntethető a cég felületein, növelheti vonzerejét a humánerőforrás-utánpótlást célzó rendezvényeken, karrierexpókon. Az elismerés hazai kommunikációjának megszervezéséről a kiíró Matehetsz gondoskodik.

Milyen kategóriákban lehet jelölni?

A Genius Loci Díjra három kategóriában jelölhetik partnereiket az ajánlók, a vállalat/ vállalkozás segítő aktivitásának földrajzi hatóköre szerint, a tehetséggondozást támogató tevékenységek bemutatásával.

  1. Genius Loci Díj – nemzeti kategória: Ebben a kategóriában azok a vállalati együttműködések, támogatási programok, ösztöndíjak, Pro Bono szolgáltatások, önkéntes programok, CSR-programok, donációk  stb. jelölhetők, amelyek országosan vagy országhatárokon átívelően  működnek.
  2. Genius Loci Díj – regionális kategória:
    Ebben a kategóriában azok a vállalati együttműködések, támogatási programok, ösztöndíjak, Pro Bono szolgáltatások, önkéntes programok, CSR-programok stb. jelölhetők, amelyek legalább egy megyei vagy regionális vonzáskörben fejtik ki tevékenységüket.
  3. Genius Loci Díj – helyi kategória:
    Ebben a kategóriában az egyetlen településen vagy kistérségben működő vállalati tehetségsegítő aktivitások jelölhetők.  

 

Mit tartalmazzon a benyújtandó pályázat?

A Genius Loci Díjra 2018-ban a 2016-ban és 2017-ben megvalósult vagy folyamatosan működő vállalati vagy vállalkozói tehetségtámogató kezdeményezések, együttműködések bemutatásával lehet. A pályamű a választott kategória figyelembe vételével mutassa be a vállalat, illetve vállalkozó és a tehetségsegítő, fejlesztő intézmény, szervezet partneri együttműködésének példaértékű gyakorlatát, innovatív megoldásait. Ismertesse az együttműködés módját, jellegét, térjen ki az együttműködés eredményeire. Javasoljuk, hogy a pályamű elkészítése előtt ismerkedjenek meg a 2015-2017-es díjazottakkal a honlapon.

Genius Loci díjátadó ünnepség

A Genius Loci Díjat ünnepi rendezvény keretében vehetik át a díjazottak. Az alkalomra a három kategória díjazottjainak és az őket jelölő szervezeteknek két-két képviselője kap meghívást. A rendezvényen bemutatkozik néhány díjazott vállalat, vállalkozó, illetve a segítségükkel támogatást nyert, néhány tehetséges fiatal.

A jelölés módja és határideje

Jelölni a Matehetsz online pályázati rendszerében (OPER) elérhető űrlap kitöltésével lehet:

Genius Loci díj 2018.

Jelölést csak az OPER-ben regisztrált felhasználók tudnak tenni.

Jelölési határidő: 2018. február 21. éjfél.

A bírálati folyamat és a díjak átadása

A zsűri 2018. március 20-ig meghozza döntését. A díjazott vállalatokat és vállalkozókat, valamint az őket jelölő szervezetek képviselőit a Matehetsz felkéri, hogy vegyenek részt a 2018. április 20-i budapesti díjátadó gálán.