Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

A Lánczos Kornél Gimnázium nevelőtestülete

2000-től a Kutató Diákok Országos Szövetségének tagja, 2006-tól a Kutató Tanárok Országos Szövetségének támogató iskolája.
A Tehetségek Szolgálatáért közösségi díj - 2011.

A Lánczos Kornél Gimnázium Székesfehérvár első alapítványi gimnáziuma, 1996-ban kezdte meg működését.

Az LKG mind az iskola felépítésében, mind a tananyagban a diákok érdeklődését és életkori sajátosságait tartja szem előtt. Az iskola a tanulók személyiségére koncentrál, érdeklődésük, szükségleteik, igényeik kielégítésére törekszik. Az LKG-ban a tanulókkal való kommunikáció elsődleges fontosságú. Hangsúlyt kap az emberi kapcsolattartás legalapvetőbb eszköze, a beszélgetés.

Az intézmény fennállása óta folytat tehetséggondozó munkát. Tanítási gyakorlatukat áthatja a tanulók adottságainak felderítése és azok képességgé fejlesztése. Nem lezárt, biztos ismereteket adnak a diákoknak, hanem építve kíváncsiságukra, alkotóképességükre, közösen törekszenek a tananyag feldolgozására, újragondolására. Ezt a célt szolgálják a különböző tevékenységformák, a biológiai, földrajzi terepgyakorlatok, a bodajki egy hetes tábor, a fizika-kísérletek,  a tudományos diákköri munkák.
A tehetséggondozás az irodalom-művészetek-kommunikáció területén is széles spektrumú: a művésztanárok által írt és rendezett zenés színházi produkciókban játszó tanulóktól a diákok által működtetett rádióig tart.

Diákjaik rendszeresen részt vesznek a Kutató Diákok Országos Szövetsége versenyein, és több országos döntősük, első helyezettjük van.

Alkotóhetet minden tanév tavaszán tartanak. Öt nap tudománynak hívják, amikor tanárok meghívókat adnak saját tantárgyaikban tehetségesnek bizonyuló tanítványaiknak, és csak velük dolgoznak napokon át. Ilyenkor nincs órarend, a rendelkezésre álló időt a tevékenység szerint osztják be. Négy napon át szaktanári irányítással, ugyanazzal a témakörrel foglalkozik 15-20 tanuló. Az ötödik napon az iskola nyilvánossága előtt a csoportok előadásokkal, poszterekkel mutatják be elvégzett tevékenységüket.

A nevelőtestület stabil és innovatív. Nemcsak a diákok mentorai, hanem saját maguk is kutatók. Nem ritka a doktori fokozat, illetve a doktoranduszképzésben való résztvevő. Az ő példájuk is segíti diákjaikat a választásban.

2000-től a Kutató Diákok Országos Szövetségének tagja az LKG.
2006-tól a Kutató Tanárok Országos Szövetségének támogató iskolája.
Egyik szervezője a Lánczos Kornél megyei fizikaversenynek, ahol az önálló gondolkodási képesség mérése az elsődleges cél.
Az intézmény „Cornelius”-díjat alapított a névadó tiszteletére, melyre a diákok egész évi kutatómunkájukat bemutató dolgozattal pályázhatnak. A tíz kategóriában kiosztandó díjra kategóriánként 5-10 diák pályázik évente. Ez azt jelenti, hogy az iskola diákjainak több mint harmada tesz le tanévenként az asztalra értékelhető tudományos produkciót.

Mindezek alapján úgy gondolom, hogy az LKG tantestülete olyan közösség, akik a diákjaikat elindítják az önmegvalósítás útján. Mentorálásukkal a háttérből segítenek, útmutatást adnak, de semmit nem erőszakolnak rájuk.

Tevékenységük példaértékű, követendő.
 

Nyerkiné Alabert Zsuzsanna
elnök
Kutató Tanárok Országos Szövetsége

Kapcsolódó intézmény, szervezet: