Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács

A Tehetségek Szolgálatáért közösségi díj - 2017.

A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 2011. április 21-én alakult 18 alapító tag közös elhatározásából. Az alapító tagok között köznevelési- és felsőoktatási intézmények, megyei- és városi önkormányzatok, vállalkozások, magánszemélyek szerepelnek.

A Tanács alapvető feladataként határozta meg, hogy a térségben összefogja a tehetségsegítő kezdeményezéseket, segítse együttműködésüket. Bővítse, összehangolja a szakmai, társadalmi és gazdasági erőforrásokat. Így tudja szolgálni azt a célt, hogy támogassa a tehetséges fiatalokat, csökkentse a tehetségsegítő programokhoz való hozzáférés területi egyenlőtlenségeit, esélyt, lehetőségeket biztosítson a Tehetségpontoknak és a tehetségsegítőknek, növelje a tehetségsegítésben szerepet vállalók számát.

A tehetségsegítők, Tehetségpontok hálózatosodását, a tehetségek és mentoraik támogatását segíti a Tanács jó gyakorlatként elismert tagozati rendszere. A tagozati rendszerrel elsősorban azokat a területeket kívánják erősíteni, amelyek iskolafokoktól függetlenül, azokon átívelve is működőképesek. Elsőként a zenei tagozatuk alakult meg (későbbiekben művészeti tagozattá bővült), másodikként a nyelvi tagozat, azt követően pedig a sport, a roma/cigány, a természettudományos, a műszaki-gazdasági, a speciális nevelés, a felsőoktatási. Ma minden tagozat önálló programmal működik, kiváló szakemberek közreműködésével az óvodától a felsőoktatásig összefogják a tehetségsegítő kezdeményezéseket. Tanévente a Tanács és tagozatai átlagosan 1100 fiatal aktív részvételével, több mint 50 rendezvényt, konferenciát, szakmai programot szerveznek. Felkészítésükben közel 200 pedagógus vesz részt. A szülőket és egyéb segítőket is sikerül megnyerniük. Rendezvényeik, programjaik lebonyolításában körülbelül 100 fő segítő vállal önkéntes munkát.

A Tanács kiemelt programjai: az évente megrendezésre kerülő Mester és Tanítványa rendezvény, a Szólalj meg bátran! nyelvi verseny és a Tehetségnap. Ez utóbbi keretében a Légy a szakmád mestere! kiállításon a megye szakképzésben résztvevő tanulói mutatják be különböző mesterségekhez és művészeti ágakhoz tartozó munkáikat. A Kaposváron megrendezendő tehetségnapi gálára hat kategóriában lehet jelentkezni Somogy megye valamennyi középiskolájából.

Túllépve a megyehatáron a Tanács folyamatosan részt vesz a tehetségsegítő szolgáltatások térségi hálózatainak fejlesztésében, amelynek fő feladata a Nemzeti Tehetség Programban lévő lehetőségek megismertetése, a tehetségsegítő hálózatban még „fehér foltok” fokozatos megszűntetése. Ez irányú mentori programjába 79 szakembert, 42 szakmai és társadalmi partnert sikerült bevonniuk. A munka eredménye új Tehetségpontok és Tehetségsegítő Tanácsok megalakulása. Az újszerű és a többi Tanács munkájához nyújtott segítségért, jó gyakorlat átadásáért 2014-ben a Kárpát–medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiuma Kiemelt Mentor Tehetségsegítő Tanács oklevéllel ismerte el munkájukat.

Céljaik megvalósításához anyagi alapok is kellenek. A Tanács kapcsolatrendszerét felhasználva igyekszik pótlólagos forrásokat felkutatni. A mai napig 24, a város és a megye gazdasági életében meghatározó vállalkozással kötöttek írásos együttműködési megállapodásokat. A Tanács az országban elsőként írt alá együttműködési megállapodást a Kereskedelmi és Iparkamarával, a KLIK megyei szervezetével, a Szakképzési Centrummal, példát mutatva a hatékony közös munkára. A helyi Rotary Club-bal megkötött együttműködés keretén belül már több kiemelkedő tehetség részesült támogatásban.

Feladatuknak tekintik azt is, hogy folyamatos tájékoztatást nyújtsanak tehetségsegítő munkájukról.  Minden évben kiadják a Tehetségnaptárt, havonta megjelenik Hírlevelük, honlapot működtetnek ­– www.tst.galaxies.hu –, valamint Facebook-oldaluk is elérhetővé teszi a naprakész információkat.

Az eredményekben, sikerekben meghatározó szerepet játszik Sárdi Péter, aki mérnök-közgazdászként vállalkozott a Tanács vezetésére. A tehetségügy iránti elkötelezettsége, racionális, gyakorlatias szemlélete, emberi és szakmai hitelessége és nem utolsósorban kapcsolatteremtő képessége példaértékű. A Tanácsok országos hálózatának fejlesztésében, a Kárpát–medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiuma elnökségi tagjaként is sok segítséget kapunk tőle. Az általa és munkatársai által kialakított tehetségsegítő tanácsi modell és gyakorlat jó példája a tehetségbarát közösség, a tehetségbarát társadalom formálásának.