Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium kollektívája

A Tehetségek Szolgálatáért közösségi díj - 2015.

Kormos Dénes (Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiumának elnöke) laudációja a tantestületről:

A gimnázium kollektívája évtizedek óta magas szinten fejleszti a tehetségeket a gardneri tehetségterületek valamennyi területén. Ezt bizonyítja a sok országos és nemzetközi versenyeredmény, valamint az a tény, hogy másodszor is kiérdemelték az Akkreditált Kiváló Tehetségpont megtisztelő címet. A gimnázium az Arany János Tehetséggondozó Program Tolna megyei intézménye, a hozzáadott érték mutató alapján országosan az 5. helyen szerepel (2014-es adat). A tárgyi és személyi feltételek kiválóak, a gimnázium 4,7 ha területen fekszik, és itt található az ország 2. legnagyobb atlétikai csarnoka. A gimnázium évek óta a SZTE TTIK kutatóiskolája címmel büszkélkedhet, az idei tanévben 4 projektjük is nyertes lett. Az utóbbi 3 évben 3 diák nyerte el a „Felfedezettjeink” díjat, egy diák pedig az „Év felfedezettje” lett.

A diákok létszáma 651 fő, 57 tanár és 14 kollégiumi nevelő végzi feladatát. Az intézmény igazgatója Andorka Gábor.

A gimnázium kollektívájában több széles körben elismert szaktekintély dolgozik, akiknek tanítványai nemcsak az országos, hanem a nemzetközi versenyeken is kiváló eredményeket érnek el. Az utóbbi 5 évben a gimnázium 31 tanárának 208 diákja szerepelt eredményesen országos versenyek döntőjében, és 16 diák öregbítette a gimnázium jó hírét nemzetközi versenyeken, melyek a következők voltak: ISES, Nemezetköz Innovációs Olimpia Pittsburg (USA), Nemzetközi Földtudományi Olimpián (IESO), Modena (ITA) Jakucs László Nemzetközi Földrajzverseny,  Nemzetközi Magyar Matematikaverseny, Nemzetközi Lány Diákolimpia Cambridge, majd Luxemburg, EUSO 2014 Nemzetközi Természettudományos Olimpia, Athén, csapatverseny, 8. Nemzetközi Kémikus Diákszimpózium Dunaszerdahely, Szlovákia, Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciája (19th International Conference of Young Scientists - ICYS), Hollandia, 18. Ifjú Kutatók nemzetközi Konferenciája Moszkvában 2012-ben. Sikeres pályázataiknak segítségével a diákok Kínában, Japánban és az idén Izlandon öregbítik a gimnázium jó hírnevét kulturális és szakmai programokon.

Az innováció területén is élen jár a gimnázium, hiszen 13 saját fejlesztésű országos versenyt szerveznek, melyeken évente 6-7000 diák vesz részt az ország összes megyéjéből és Budapestről. Ezek a versenyek a következők: Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny, Ordass Lajos Országos Retorikaverseny, Evangélikus diákok országos történelemversenye, Glasperlenspiel német nyelvi országismereti és kultúrtörténeti verseny, Ésszel járom be a Földet! – földrajzverseny, Müller Ferenc kémiaverseny, AJTP országos matematikaverseny, AJTP Gymnasion, Atlétika fedett pályás verseny, Országos kölyökatlétikai verseny, Országos Felkészülési Fedett Pályás versenysorozat, Boross Dezső Országos Atlétikaverseny, Fogyatékosok téli fedett pályás versenye.

A saját innovációs versenyeken kívül számos új tehetséggondozó munkaformát fejlesztettek ki az évek során, pl. Lotz János Nyári Diákegyetem, erdei iskolák, terepgyakorlatok, OKTV edzőtáborok, diák kutatócsoportok, intenzív versenyfelkészítő programok, Csillagprogram, nemzetközi iskolai együttműködési program az EU olvasási szokásainak felmérésére.

Tehetséggondozással kapcsolatos kutatásban is részt vesznek, az ERASMUS pályázatának köszönhetően egy nemzetközi projektben kutatják a finn, a magyar és az erdélyi diákok olvasási szokásait.

A gimnázium 15 tanára vesz részt szakmai anyagok kidolgozásában, közülük dr. Antóni Judit, dr. Katz Sándor és Gruber László tankönyveket ír vagy írt. A gimnázium matematika munkacsoportja dolgozta ki az AJTP és a 4-6 osztályos középiskolások heti 5 órás matematika kerettantervét. 11 kolléga vesz részt országos versenyek feladatainak kidolgozásában,  módszertani füzetek, kiadványok, kollégiumi egyéni fejlesztési tervek írásában.

Az utóbbi 5 évben 30 tanár 94 diákot mentorált, ezenkívül 10 egyetemi hallgató töltötte itt a gyakorlatát.

A gimnáziumnak nagyon széles körű kapcsolatrendszere van, nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközileg is. A gimnázium kezdeményezte a Tolna Megyei Tehetségsegítő Tanács megalakulását, a titkári feladatokat, a pályázatokat és a programok szakmai vezetését Lenczné Vrbovszki Judit, a gimnázium tehetségmenedzsere végzi. Együttműködési megállapodásokat kötöttek több egyetemmel is a tehetséggondozás elősegítése érdekében, pl. SZTE TTIK, PTE ÁOK, PTE ÁJK, Veszprémi Egyetem. A diákok rendszeresen kutatómunkát végeznek az egyetemeken, hazai projektekben vesznek részt. Az Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny megyei fordulójának szervezésére 34 iskolával kötöttek együttműködési megállapodás.

A gimnázium nagyon fontosnak tartja a szülőkkel való kapcsolatrendszert, így több olyan programot szerveznek, melyben a szülők is nagy számban részt vehetnek, pl. szülő-diák-pedagógus kirándulás, kiadvány kiadás, Szülők Akadémiája sorozat, igazgatói állófogadás, Mozgás-Művészet-Majális, egyéb iskolai programok.

A tehetségsegítés társadalmi támogatásának elősegítésére 3 alapítványt hoztak létre. A matematika alapítvány az elmúlt 8 évben 20 millió Ft támogatást kapott magánszemélyektől.

A gimnázium évente kb. 30 pályázatot ír tehetséggondozásra, az elnyert összegek 10-20 millió Ft körül mozognak.

A gimnázium tanárai az elmúlt 5 évben aktívan bekapcsolódtak a tehetséggondozással kapcsolatos továbbképzésekbe, 2 főnek van tehetségfejlesztő szaktanácsadói végzettsége szakvizsgával (ELTE), 6 fő szerzett szakvizsgát más tantárgyak tehetséggondozásával kapcsolatban, és 21 fő végzett 30-60 órás tehetséggondozással kapcsolatos tanfolyamot.

A gimnázium 16 tanárának van országos kitüntetése, közülük 6-an kaptak 2013-ban Bonis Bona díjat. A többi elismerés:  Pedagógus Kutatói Pályadíj, 2013/14 tanév Legeredményesebb Testnevelője, Pro Progressio Díj, Ericsson-díj, Fesztiváldíjas karnagy, Kontra Györgyné Innovációs Díj, Tolna Megye Talentuma – felkészítő tanár, Pro Talenti – A Tehetségért, Magyar Matematika Oktatásért díj, Rácz Tanár Úr Életműdíj, Tehetségek Szolgálatért Életműdíj, MOL Mester-M díj, Boross Dezső díj, Szádeczky-Kardoss Elemér Díj, Magyar Termék Nagydíj a Földrajz 7. tankönyvért, az Arany Dániel Matematika Versenyen részt vett diák felkészítéséért, Kiváló felkészítő tanár díj, HunDidac Arany-díj Földrajz 7. tankönyvért, „Pro Geographia”-díj.