Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete

A Tehetségek Szolgálatáért közösségi díj - 2020.

Az Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesületét 2001-ben az Arany János Tehetséggondozó Programban közreműködő 39 középfokú oktatási intézmény és kollégium hozta létre azzal a céllal, hogy segítse a Program szakmai fejlesztését, lássa el az egyeztetési és szervezési feladatokat, valamint biztosítsa szakmai érdekképviseletet. Az Egyesület az AJTP-on belül vállalta a szakmai rendezvények, továbbképzések és konferenciák szervezését; a szakmai munkaközösségek működtetését, a hátránykompenzációs tehetségfejlesztéshez szükséges módszertani segítségnyújtás biztosítását, valamint a hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítását, fejlesztését. A szervezetként olyan további feladatok elvégzésére is törekszik, mint tudományos tevékenység és kutatás, képességfejlesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, kulturális és sporttevékenységek szervezése. Működése kiterjed az ország egész területére.
Az Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete megalakulása óta eltelt közel húsz év alatt a Program célkitűzéseinek megvalósítását elősegítő elképzelések eredményes képviselete mellett, az AJTP Szakmai Tanácsadó Testületével együtt rendszeresen részt vesz a Programhoz köthető konferenciák, rendezvények és továbbképzések tartalmának kidolgozásában és szervezésében. Különböző kiadványok megjelentetésével törekszik a Program értékeinek az átadására is.

Az Egyesület, a hazai szakmai szervezetek (Matehetsz, Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, MTT) munkájába történő bekapcsolódása révén, országos rendezvények aktív szereplőjeként igyekszik nemcsak a Program, hanem az egész magyar tehetséggondozás ügyét szolgálni.