Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Bollók Ádám

Sólyom László által adományozott ösztöndíj 2017.
társadalomtudomány

Kutatási témája a késő ókori temetkezési szokások vizsgálata, a korai keresztények halálhoz való viszonyának és temetkezési szokásaiknak a kialakulása. A Sólyom László által adományozott ösztöndíj segítségével egy évet tölt az Oxfordi Egyetem vendégkutatójaként az egyetem késő antik és bizánci kutatócsoportjához (Oxford Centre for Late Antiquity) csatlakozva. Munkájának célja a 4–7. századi kelet-mediterrán temetkezési szokásokat megvilágító írott és régészeti forrásanyag kiválasztott kérdések mentén történő feldolgozása, illetve annak vizsgálata, mely korábbi, nem keresztény szokásokat tartották a keresztény egyház vezetői elvetendőnek, és melyeket ítéltek az elmúlás okozta veszteség feldolgozását elősegítő szerepük miatt hasznosnak és követhetőnek.

Adatlap: