Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Intelligencia? Tehetség? Kreativitás? Játékok és tesztek a Matehetsz weboldalán

2023. február 21.

A Matehetsz megújította az ingyenesen elérhető fejlesztő játékokat, teszteket tartalmazó oldalát. A játékos feladatok, mérési lehetőségek célja az egyéni tehetségterületek feltérképezése, a hasznos és szórakoztató webes időtöltés

Az alábbi tesztek mindegyike elérhető a Matehetsz weboldalán:

Probléma-megoldó teszt (SAM)
Ez a teszt azt méri, hogy a tesztkitöltő mennyire képes összefüggéseket alkotni és szabályszerűségeket felfedezni újszerű és látszólag összefüggéstelen ingerek között. Ez a képesség az általános intelligencia két nagy összetevőjének egyike, és mint ilyen nagyban segítheti a tesztkitöltőt az élet legkülönbözőbb területein felmerülő problémák megoldásában. Mivel ilyen széles körben alkalmazott képességet mér, a teszt eredménye jól jelzi előre az élet különböző területein elért teljesítményeket. A teszt nem verbális, ezért az eredmények különböző nyelvi és kulturális hátterű tesztkitöltők esetében is jól összehasonlíthatók.

Szókincs teszt (NoVo)
Ez a teszt azt méri, hogy a tesztkitöltő mennyire van tisztában egyes szavak jelentésével, azaz, hogy mekkora a szókincse. Az emberek szókincse úgy bővül, hogy a legkülönfélébb szövegekkel találkozva igyekeznek azokat megérteni. Minél többször, minél változatosabb szövegekkel találkozik – és ért meg – valaki, annál nagyobb lesz a szókincse. Így azután a szókincs megismerésén túl ennek a tesztnek a segítségével azt is jól meg tudjuk becsülni, hogy a tesztkitöltő mennyire van birtokában a társadalom által már hozzáférhetővé tett ismereteknek általában – azaz mennyire művelt és tájékozott. A szókincsünk tehát egyrészt közvetlenül is fontos minden olyan helyzetben, amelyben a szóbeli, vagy írásbeli kommunikáció kiemelkedő szerephez jut (pl. szövegértés, vagy kifejezőkészség), másrészt azonban ezen túlmenően is jól jelzi az ember tájékozottságát és műveltségét. Ez a tulajdonság az általános intelligencia két nagy összetevőjének egyike és, mint ilyen, sokat segíthet az élet legkülönbözőbb területein felmerülő problémák megoldásában.

Mechanikai gondolkodás teszt (Tom)
A teszt azt méri, hogy a kitöltő mennyire képes megérteni mechanikai gépek működését. Bár a feladatok megoldásához szükség van számos részképességre (pl. térlátás, rövidtávú memória, problémamegoldás), maga a teszt egy olyan speciális képességet vizsgál, mely azok számára lehet fontos, akiket érdekel a mechanikus gépek, szerkezetek tervezése, készítése vagy javítása. A teszt tehát egy speciális érdeklődési területen belüli problémamegoldó képességet vizsgál – lehetőséget teremtve azok számára is akiket pl. a problémamegoldó tesztben vizsgált absztrakt feladatok nem vonzanak.

Téri gondolkodás teszt (Spot)
A teszt azt méri, hogy a kitöltő mennyire képes térbeli alakzatokat elképzelni és felismerni. Ez a képesség különösen nagy jelentőséggel bír minden olyan területen, ahol dolgok térbeli vonatkozásaival kell dolgozni (pl. építészet, szobrászat). Ez a képesség az általános intelligencia egyik fontos összetevője, amely viszonylag független lehet az általános problémamegoldó képességtől, illetve az eddig megszerzett tudásmennyiségtől és így egy újabb területen teszik lehetővé a tehetség azonosítását.

Önismereti kérdőív (Fókusz)
Ez a kérdőív a válaszadó jellemző viselkedését vizsgálja néhány fontos területen. A kérdőív célja, hogy segítse a kitöltő önismeretét. A kérdőívre adott válaszokat számítógépes szakértői rendszer dolgozza fel, amely a válaszok alapján automatikusan ad önjellemzésen alapuló, részletes fejlesztő visszajelzést, mely a kitöltést követően azonnal letölhető.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a mérések és tesztek szakmai hátteréről több általános információt is tartalmaz A Tehetség kézikönyve című online kiadványunk.

Fotó: pixabay.com